ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM

Do uczestnictwa zapraszamy osoby, które nie dłużej niż dwa lata prowadzą działalność gospodarczą, w której jako główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej wskazano miasto Jastrzębie-Zdrój.

Uczestnikom oferujemy skorzystanie ze zniżek i udogodnień oferowanych przez przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu lub podmioty administracji publicznej, które są partnerami w realizowanym programie.

Aby zostać uczestnikiem wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Do pobrania:

Regulamin Programu „Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy”

Formularz zgłoszeniowy dla uczestnika


Szczegółowe informacje:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Pszczyńska 134, pok. 11, tel. 32 4752835;

  • Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora, p. 102A, tel. 32 4785181;