Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
Inspektorat ZUS w Wodzisławiu Śląskim, ul. Witosa 30.

Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, zajmująca się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
Oddział ZUS w Rybniku,

Oferowane wsparcie:
Dla osób przystępujących do programu – przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, obowiązków płatników składek, rozliczania składek oraz korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych (szkolenie min. w 10 osobowych grupach),
Dla osób będących w programie – bezpłatne szkolenia z zakresu ubezpieczeń społecznych, tematyka szkoleń w zależności od zapotrzebowania klientów (szkolenia w min. 20 osobowych grupach).

Nasza strona:

Posted in Partnerzy.