Zapraszamy do udziału w programie

Poznaj możliwości i korzyści płynące z uczestnictwa w Programie Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy.

WSPÓLNIE TWORZYMY SPRZYJAJĄCE WARUNKI DO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI